Retouren en Garantie

1. Herroepingsrecht

Heeft u zich bedacht en wilt u uw bestelling (gedeeltelijk) herroepen? Klik hier om een herroeping aan ons door te geven. U ontvangt uiterlijk binnen 24 uur een e-mail over de verdere afhandeling van uw herroeping. Twijfelt u of heeft u een vraag? Neem dan even contact met ons op. Dit kan zowel telefonisch (046 - 850 28 18) als via het contactformulier.

Een tweede mogelijkheid om een herroeping aan ons kenbaar te maken is via het Europese modelformulier voor herroeping. Klik hier om het Europese modelformulier voor herroeping te downloaden. Na invulling kunt u het formulier per post of per e-mail aan ons retourneren.

Voorwaarden Herroeping:

- U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

- Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (b.v. per e-mail of per post) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Voor een adequate en snelle afhandeling van uw herroeping verzoeken wij u gebruik te maken van bovenstaand formulier voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

- Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

- Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

- Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

- De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

- Producten uit de categorieën "Kabel per meter" en producten waarvan de verpakking is geopend uit de categorie "Batterijen en Accu's" zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

- Zakelijke bestellingen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen dan ook niet worden geretourneerd c.q. omgeruild.

Retouradres:

Kabelwinkelonline

Agricolastraat 132

6131JX Sittard

 

2. Garantie

Wij vinden het erg vervelend als een product bij ontvangst defect blijkt te zijn of na verloop van tijd defect mocht raken. Kabelwinkelonline respecteert ten aanzien van defecten de wettelijk bepaalde garanties. Kortweg houdt dit in dat het door u gekochte product moet doen wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten. Klik hier om een defect aan ons door te geven. U ontvangt uiterlijk binnen 24 uur een e-mail over de verdere afhandeling van uw RMA-aanvraag. Twijfelt u of heeft u een vraag? Neem dan even contact met ons op. Dit kan zowel telefonisch (046 - 850 28 18) als via het contactformulier.

Een defect product wordt altijd vervangen door een nieuw product. Het is niet mogelijk om het aankoopbedrag van een defect product terug te vorderen. Uitzondering hierop vormen defecte producten die binnen de garantietermijn niet meer leverbaar zijn en waarvoor geen passend alternatief kan worden gevonden. De kosten voor het retourneren van een product dat valt onder de wettelijk bepaalde garanties komen uiteraard voor rekening van Kabelwinkelonline.

 

3. Klachten

Heeft u een klacht? Wij zullen alles in het werk stellen om uw klacht zo snel mogelijk en op een bevredigende manier op te lossen! Klik hier om uw klacht aan ons door te geven. U ontvangt uiterlijk binnen 14 dagen een inhoudelijk antwoord op uw klacht. Kunnen wij uw klacht onverhoopt niet oplossen of bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht dan heeft u alsnog de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).