Privacy en Veiligheid

1. Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Kabelwinkelonline

Website: https://www.kabelwinkelonline.nl

KvK-nummer: 59521473

BTW-nummer: NL159081257B01

E-mailadres

- Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

- Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

Postadres

 Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

Telefoonnummer

 Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor: 

- de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

- de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

- de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

2. U toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. 

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

- Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

- Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);

Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria:

- Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

- Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.

- Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

- Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

Toegang tot uw gegevens

Als klant heeft u het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de door u opgegeven persoonsgegevns. Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen op het volgende e-mailadres: info@kabelwinkelonline.nl. Deze privacy policy (beleid) kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

 

2. Veilige betaalomgeving

Kabelwinkelonline maakt gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Zodra u begint met het afrekenen van uw bestelling worden uw transactiegegevens via een SSL-verbinding versleuteld over het internet verstuurd. Om via een SSL-verbinding te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het " groene slotje" in uw browser.

 

 3. Cookies

Kabelwinkelonline maakt uitsluitend gebruik van (functionele) cookies voor een optimale, klantvriendelijke werking van de website. Dankzij deze cookies (kleine tijdelijke tekstbestanden voor uw pc) hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Het staat u uiteraard vrij om cookies uit te schakelen. Houdt u er echter wel rekening mee dat onze webshop dan niet meer optimaal werkt.